"Marked by life", a short animation by AstridGertrud, is being published on Vimeo on sunday jan 28th at 17.00 hr as a finissage of her eponymous exposition at De Kargadoor in Utrecht.

"Getekend door het leven", een korte animatiefilm van AstridGertrud, wordt gepubliceerd op Vimeo op zondag 28 januari 17.00 uur als finissage van haar gelijknamige expositie bij De Kargadoor in Utrecht.

 

Ready? Continu to her website Astrid Gertrud Kunstenmakerij